اتوماسیون

اتوماسیون

اتوماسیون سیستم های تصفیه آب و فاضلاب:

هوشمندسازی سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب از ملزومات این صنعت محسوب می شود. هوشمند سازی باعث می گردد خطاهای ناخواسته و اپراتوری سیستم تا حد چشمگیری کاهش یافته و سیستم در هر لحظه به طور کامل تحت کنترل اپراتور باشد.
مهندسان با تجربه در امر کنترل فرآیند و ابزار دقیق شرکت آراد و استفاده از انواع PLC و HMI در سیستم های اتوماسیون، با توانمندی های منحصر بفرد خود توانسته اند نوآوری های بسیاری را در زمینه هوشمند سازی، بهبود و به روز سانی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به انجام رسانند.