شیر سختی گیر

شیر سختی گیر

الف) شیر های سختی گیر نیمه اتوماتیک :

این نوع شیر ها از رایج ترین شیرهای مورد استفاده می باشند. انواع کوچک و بزرگ دارند. شیرهای کوچک برای ستونهای تبادل یونی از جنس فایبرگلاس یا FRP و شیرهای بزرگ اهرمی برای مخازن سختی گیر فلزی. نیمه اتومات بودن شیرها از بابت این است که شیر بطور دستی در حالت خاصی قرار می گیرد و هدایت جریان خودکار خواهد بود.

ب) شیر های سختی گیر تمام اتوماتیک:

شیرهای سختی گیر تمام اتوماتیک به ۲ طریق عمل می کنند:
۱ – تنظیم از طریق میزان جریان: بعنوان مثال پس از عبور ۵۰۰ لیتر آب از سیستم، شیرها بصورت خودکار اقدام به طی کردن مراحل احیا و شستشو کرده و مجددا در خط فرار می گیرد.
۲ – تنظیم از طریق زمان: بعنوان مثال شیرها هر ۲ روز یکبار راس ساعت معینی عملیات احیا را شروع کرده و پس از طی مراحل به پایان می رسانند.
کارکرد با شیرهای اتومات بسیار آسان و قابل اعتماد است. باعث کاهش خطای عملکرد اپراتور شده مصرف آب و مواد احیا کننده را کنترل می کند و در نتیجه عمر رزینهای سختی گیر را افزایش می دهد.