طراحی-نظارت-اجرا

طراحی-نظارت-اجرا

طراحی-نظارت-اجرا

مهندسین شرکت آراد در امر طراحی فرایندهای شیمیایی دارای تخصص بسیار بالایی هستند. لذا در طراحی سیستمهای به روز، کارآمد و اقتصادی بسیار موفق عمل نموده اند. مصرف مواد و انرژی از موارد مهمی است که برای سیستمهای دایم کار که تقریبا در اکثر روزهای سال کار می کند نقش مهمی در کارایی آن ایفا می کند. از این رو یک سیستم تصفیه باید ارزش افزوده ای غیر از دفع آلودگی برای کاربر و کارفرمای آن داشته باد. به انتحاب مشتریان عزیزمان در هر یک از مراحل طراحی، نظارت و اجرا در کنار شما خواهیم بود.