فاضلاب روغنهای محلول

فاضلاب روغنهای محلول

فاضلابهای روغنی از دو جهت بسیار مهم میباشند:

۱- وجود روغن بعنوان ماده ای که دفع آن از آب مشکل است بخصوص وقتی توسط امولویسفایرها داخل آب حل شوند.

۲- روغنها عناصری هستند که قابلیت جذب میکروارگانیسم ها را دارند و خیلی زود میتوانند باعث فساد آب شوند.

مهندسین شرکت زیست پاک آراد موفق به تولید موادی شدند که این حلالیت را از بین برده و آب زلال و بدون هرگونه بو و ذرات معلق تصفیه شده را از سیستم مورد نظر تخلیه می نماید. این کار بصورت یک سیستم تمام خودکار انجام میگیرد.