فاضلاب سنگبری ها

فاضلاب سنگبری ها

فاضلاب سنگبری ها

در سنگبری ها آب به هنگام خنک نمودن تیغه ی دستگاه های برش و آسانتر شدن برش و شستشوی نهایی کاربرد دارد.
تصفیه آب در صنعت سنگبری به دلایل زیر دارای اهمیت می باشد :
۱. به دلیل مصرف زیاد آب در این صنعت آب مصرفی باید تصفیه شود و دوباره به چرخه باز گردد.
۲. سنگ ها پس از برش باید شسته شود و برای جلوگیری از شوره و سفیدک باید سختی آب گرفته شود.
متخصصان شرکت آراد در این زمینه قادر به انجام دو فرآیند مهم یعنی بازگشت آب مصرفی و زدودن سختی گیری برای مراحل شست و شو شده اند.
تصفیه آب در صنعت و باز چرخانی آن، به دلیل بحران آب حاکم بر کشور بسیار حائز اهمیت می باشد.