فیلتر کربنی

فیلتر کربنی
فیلتر کربن
عملکرد فیلتر کربنی :
فیلترهای کربنی طعم، بو، رنگ ، مواد آلی، BOD، COD و کلر موجود در آب را از بین برده و آن را تصفیه می کند.
کربن فعال مواد آلی موجود در آب را جذب و سپس تجزیه می کند.
در فیلترهای کربنی آب از میان دانه های کربن عبور کرده، ترکیبات مورد نظر توسط سطح پر تخلخل کربن جذب می شود.
فیلترها معمولا ۶ ماه تا ۱ سال کار کرده که می توان با آب داغ آن را به طور نسبی احیا کرد.
جنس بدنه این فیلترها فایبرگلاس (مخازن FRP) می باشد و شست و شوی آن به صورت دوره ای به حالت شست و شوی معکوس می باشد.
ویژگی های آن:
دارای شیر شست و شوی دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک می باشد
جنس بدنه فایبرگلاس و آهن می باشد
دارای کربن های اروپایی با بازدهی بسیار بالا می باشد
کاربرد آن:
برای تصفیه آب مسکونی، صنعتی و نیمه صنعتی
در صنایع شیمیایی از جمله خالص سازی آن و حذف ناخالصی ها
حذف کلر از آب خانه آب و فاضلاب