پکیج ترزیق موادشیمیایی

پکیج ترزیق موادشیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی
عملکرد پکیج تزریق مواد شیمیایی:
برای کنترل pH مواد شیمیایی و یا مواد دیگر، روش کلر زنی و یا تزریق مواد شیمیایی کاربرد دارد.
این پکیج شامل یک مخزن نگهداری مواد، پمپ تزریق و سیستم فرمان پکیج می باشد.
کاربرد های پکیج تزریق مواد شیمیایی:
تزریق محلول هیپو کلریت (کلر مایع)
تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب
تزریق مواد ضد قارچ و باکتری
تزریق مواد شیمیایی در خطوط تولید کارخانه های مواد شیمیایی
تزریق مواد منعقد کننده و لخته ساز
مشخصات سیستم تزریق مواد شیمیایی :
پمپ تزریق متناسب با کاربرد های مختلف
جنس مخزن ذخیره پلی اتیلن
شامل همزن های Air Mixer و الکترومکانیک به همراه شفت و پروانه و تابلو فرمان
دارای شاسی جهت نصب تجهیزات تزریق کننده