سختی گیر

دیونایزر

دیونایزر

عملکرد دیونایزر : دیونایزر دستگاهی است که توسط ستون های تبادل یون، کاتیون ها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و آنیون ها (کربنات، سولفات، کلرید و نیترات) را توسط مدیای رزینی حذف می کند.برای استفاده مجدد از ستون های تبادل بعد از اشباع شدن، از نمک طعام بدون ید، مواد قلیایی و یا مواد اسیدی استفاده می شود. ویژگی های دیونایزر : این دستگاه ها در اندازه ها و ظرفیت های مختلف وجود دارد. این ظرفیت و انداره تا ...[ادامه مطلب]

رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی رزین های تعویض یونی ذرات کروی و جامدی هستند که می توانند یون های هدف (مانندکاتیون های کلسیم، منیزیم و آنیون هایی مانند نیترات ها، کربنات ها و …) را از آب ورودی حذف کند.این رزین ها در حذف انواع املاح و یون ها از آب کاربرد دارد. رزین های کاتیونی (Cationic Ion-Exchange Resins): این رزین ها برای حذف کاتیون ها (مانند عوامل موثر بر سختی آب) کاربرد دارند. در دو نوع مختلف موجود ه ...[ادامه مطلب]