پکیج تزریق

پکیج ترزیق موادشیمیایی

پکیج ترزیق موادشیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی عملکرد پکیج تزریق مواد شیمیایی: برای کنترل pH مواد شیمیایی و یا مواد دیگر، روش کلر زنی و یا تزریق مواد شیمیایی کاربرد دارد. این پکیج شامل یک مخزن نگهداری مواد، پمپ تزریق و سیستم فرمان پکیج می باشد. کاربرد های پکیج تزریق مواد شیمیایی: تزریق محلول هیپو کلریت (کلر مایع) تزریق مواد شیمیایی ضد رسوب تزریق مواد ضد قارچ و باکتری تزریق مواد شیمیایی در خطوط تولید کارخانه های مواد شیم ...[ادامه مطلب]